גלויות עבור פסלי אור

עיצוב גלויות אינפורמציה לפסלי אור עבור תערוכה שהתקיימה באיטליה

*פרוייקט הנעשה במסגרת עבודתי בסטודיו עליזה שינזון