top of page

 

עיצוב חניון לקאנטרי רמז-ארלוזרוב

עיצוב חניון בהמשך לשפת האייקונים שעוצבו במיוחד לפרוייקט עצמו.

הפרוייקט בתהליכי עבודה ולכן נבחרה עבודה מייצגת

*פרוייקט הנעשה במסגרת עבודתי בסטודיו עליזה שינזון

bottom of page