top of page

 

1202

מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית

פרוייקט מיתוג מחדש בשיתוף עם מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, סניף חיפה והצפון.

הקו שהנחה אותי במיתוג המרכז מחדש היה שינוי בשיטת התקשורת שלנו, מעבר משיחה אל שימוש בהודעות, וכך הולך וגובר השימוש בסימני הפיסוק.

*פרוייקט הנעשה במסגרת לימודי תקשורת חזותית

מיתוג
מיתוג
קטלוג דו צדדי מתקפל ל5/5
פוסטרים
פוסטרים
גלויית מידע
גלויה
גלויה
גלויה
גלויה
גלויה
גלויה
גלויה
גלויה
גלויה
bottom of page