top of page

 

מתכון לחיים של נני

מתכון לחיים של נני, הינו ספר זיכרון של נני סקלס, הילדות באירופה,

הבריחה ממנה בזמן עליית הנאצים לשלטון, ההתאקלמות בארץ והקמת משפחה.

 

הספר נקרא מתכון לחיים של נני בעקבות הגישה המיוחדת שהייתה לנני לחיים,

וכך הספר עוצב בהשראת ספרי בישול, בספר קיימים מספר פרקים:

הסיפור, מתכונים מבית נני, נספחים ועץ השורשים

כריכה
bottom of page